Mladinske organizacije

Galerija sodobnih umetnosti Art.Con

  • 9 februar 2021
  • Število ogledov: 477
Galerija sodobnih umetnosti Art.Con

Sodobna galerija ne ustreza njeni konvencionalni  obliki: umetniškim delom, zavarovanim v trdnjavi ali templju - stavbi z debelimi zidovi in impresivnimi stopnicami, katere vodijo obiskovalca do stebrnega vhoda. Debele stene so postopoma postale transparentne in galerija se je integrirala v okolje . Galerija torej ni samo stavba z galerijskimi zbirkami, razstavami, arhivi in galerijskim osebjem. Našteto je samo lupina. Galerija je nekaj povsem drugega, mnogo bolj pomembnega. Sodobno galerijo lahko opišemo kot način čutenja, razmišljanja, kot prostor mnogih zgodb in idej, kraj debat o pomembnih vprašanjih in problemih povezanih z družbo v kateri živimo. V tem duhu deluje Galerija sodobnih umetnosti Art.Con.

Galerija sodobnih umetnosti Art.Con torej stopa iz izoliranih prostorov, namenjenih umetnosti, vstopamo v urbani prostor, ki tako postane faktor, pomemben za definicijo umetniškega dela. Razvijamo procese, s katerimi širimo meje sodobne likovne umetnosti v novo polje, v katerem se posamezne discipline  med seboj povezujejo.

Več o  Galeriji sodobnih umetnosti Art.Con: https://www.facebook.com/ArtCon-315987555963809/

Člani želimo ljudi navdušiti ne le za področje likovne umetnosti, temveč umetniška dela umestiti izven konvencionalnih galerijskih prostorov -  svet  izven njenih zidov, ki je prav tako lahko odlična iztočnica za izobraževanje skozi izkustvo. Delovanje zunaj zidov galerije omogoča, da dosežemo nekonvencionalno galerijsko občinstvo in uporabimo nove metode prenosa znanja likovne umetnosti.

Temeljni cilji Galerije sodobnih umetnosti Art.Con so tako:

•             spodbuditi organizacijo umetniških, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti,

•             spodbuditi prebivalce Mestne občine Slovenj Gradec in ljudi nasploh  k vzpostavitvi družbenih

               stikov,

•             spodbuditi prebivalce k kvalitetnemu in aktivnemu preživljanju časa,

•             spodbuditi prebivalce k miselni in estetski aktivnosti,

•             estetsko in vizualno obogatiti mestno jedro Slovenj Gradca.


Več pa v datoteki

Dokumenti