NeFo

MKC - »NeFo«
»NeFo« je instrument Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec namenjen načrtovanju, spremljanju, vrednotenju in priznavanju dosežkov v procesu neformalnega učenja za vse sodelujoče v in na projektih, ki jih organizira MKC Slovenj Gradec. Udeleženci v aktivnostih so upravičeni do pridobitve potrdila »NeFo«, ki priznava izkušnje neformalnega učenja, ki so jih pridobili s sodelovanjem v projektih.

»NeFo« je namenjen:

krepitvi zaposljivosti,
omogočanju osebne refleksije v procesu neformalnega učenja,
spodbujanju družbene prepoznavnosti in priznavanju dosežkov v okviru neformalnega izobraževanja.
Navodilo za izpolnjevanje potrdila »NeFo«:

Po zaključku aktivnosti, ki ste se je udeležili v okviru MKC Slovenj Gradec, izpolnite obrazec »NeFo«. Sami vpišite nova znanja, veščine in spretnosti, ki ste jih po vašem mnenju in presoji osvojili in pridobili z vašo udeležbo v okviru aktivnosti. Pri vrednotenju vašega novo pridobljenega znanja si lahko pomagate tudi s »ključnimi kompetencami«, ki jih je za področje vseživljenjskega učenja oblikovala Evropska komisija.

Izpolnjen obrazec nam posredujte po e-pošti (nucam.info@gmail.com ali info@spotur.si), po navadni pošti ali ga prinesite osebno (MKC Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec).

Prejeti obrazec bomo opremili z žigom in podpisom ter vam ga poslali na vaš naslov.

Obrazec vam dokazuje, da ste z udeležbo v izbrani aktivnosti pridobili nova znanja in veščine!

Pripravil: Mitja Javornik, specialistka za mladinsko delo